Dự án: CHUNG CƯ VIỆN CHIẾN LƯỢC BCA


ĐẶC ĐIỂM:

Penthouse