blog featured image

Thiết kế phòng mẫu dự án Waterfront City

Khu đô thị Waterfront City tọa lạc tại phường Vĩnh Niệm, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng

Khu vực chiến lược này được quy họach tổng thể để trở thành khu trung tâm mới

với nhiều trục giao thông chính,là nơi đặt trụ sở của các cơ quan chính phủ theo

quy hoạch đã được phê duyệt .Khu đô thị cũng được quy họach thành khu mua

sắm chuyên biệt và khu dân cư với quy mô lớn

ADD COMMENT