Lắp dựng một số cấu kiện hoàn thiện công trình Penthouse VCL

Hạng mục khung mái thép,Cầu thang ,Nội thất đang dần được lắp đặt hoàn thiện